top of page

TEATERAVISEN - 0X-XX-2011

Xxxxxx

Xxxxxxx

TEATERAVISEN - 28-03-2017

 

Menneskerettigheder på turne

Passepartout Theatre er på et flere uger langt ophold i Burkina Faso, hvor man bl.a. gæstespiller, sætter en gammel produktion op med nye lokale spillere, laver workhops og deltager i den lokale festival med den nye forestilling 'To BE', der i børnehøjde tager fat om menneskerettighederne - og i Danmark skal forestillingen bl.a. til Aprilfestival og siden spille for børn på Røde Kors-centre.

FAKTA

Passepartout Theatres rejse til Burkina Faso er støttet af Statens Kunstfond.

Passepartout Theatre Production  blev stiftet i 2007 af dramatiker og instruktør Jacques S. Matthiessen og dramaturg Peter Sloth Madsen.

Teatret har udover at stå for en række projekter og workshops rundt omkring i verden også skabt flere forestillinger, der har turneret i Danmark med international besætning: 'I solens skygge'; 'Hvorfor lige mig?' og 'Men de begyndte' - sidstnævnte er i øvrigt også med på Aprilfestival 2017 i Sønderborg.

Teatret er også en af initiativtagerne til Prospero Performing Arts Center, en nordisk platform for seminarer og workshops for international, tværkulturel scenekunst for børn og unge. Organisation er i dag gået fra at være en egentlig organisation til at være et samarbejde mellem indtil videre Unga Teatern i Malmø og Teater Joker i Oslo samt teatre i Nepal, Kina, Uganda og Burkina Faso.

 

Mens foråret kæmper for at få varmegraderne i vejret i Danmark, er der 40 graders varme i det fattige afrikanske land Burkina Faso, hvor danske Passepartout Theatre Production er på et flere uger langt arbejdsophold med fokus på børneteater.

Teatret er i fuld gang med en række gæstespil med den nye forestilling 'To BE', som handler om menneskerettighederne, og desuden laver man en lokal  genopsætning af forestillingen 'I Solens Skygge' - der tidligere har turneret i et internationalt set-up i Danmark - og så står teatret for en workshop om dukketeaterteknik.

Endelig deltager man også med ovennævnte to forestillinger i en lokal børneteaterfestival, Festival La Ruche, der startede i fredags.

Mange internationale projekter

Så det skorter ikke på aktivitetsniveauet hos Passepartout Theatre Production, der er stiftet og ledet af  instruktør og dramatiker Jacques S. Matthiessen, som også har sat en række markante aftryk på forestillinger for børn og unge på en række andre danske børneteatre - ikke mindst Marionetteatret i Kgs. Have og Det Lille Teater, hvor hans far, billedkunstneren Kaj Matthiessen også i teatrets første mange år fungerede som dramatiker m.m.

Så Jacques Matthiessen har ikke sin teaterlyst fra fremmede, men til gengæld har han gennem mange år været en foregangsmand udi internationale og multikulturelle projekter med fokus på  børne- og familieteater.  Det har bl.a. Statens Kunstfond og CKU m.fl. honoreret med en række projekttilskud gennem årene.

Det har bragt Jacques Matthiessen rundt i verden med en lang række projekter i bl.a. Nepal, Uruguay, Libanon og Kroatien samt afrikanske lande som Uganda og Tanzania m.fl.

Og det har skabt en række forestillinger med international sammensætning, der har gæstespillet i Danmark og deltaget på Aprilfestivaler.  

Lokal vilje til kultur for børn og unge

Men man noterer sig dog en veneration for netop Burkina Faso, hvor han  og Passepartout Theatre har været adskillige gange siden 2005 for at spille, lave opsætninger og workshops og 'skubbe og bidrage til det spirende teatermiljø'  - ligesom man selvfølgelig har kunnet tage interessante erfaringer med hjem til scenekunsten i Danmark.

Denne kunstneriske tovejskommunikation gælder dog også andre af de mange internationale projekter, og via støtte fra CKU og Statens Kunstfond har Passepartout Theatre haft mulighed for at gennem årene invitere teaterfolk fra bl.a. Burkina Faso, Nepal og Uganda til Aprilfestivalen, bl.a. i 2014, 2015 og 2016 - og til en workshop for dramatikere og producenter på Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred og på Landskrona Teater, i regi af Prospero Performing Arts Center (se faktaboks).

I betragtning af Burkina Fasos sølle økonomiske og sociale forhold og en total mangel på offentlig støtte, så sker der alligevel en masse i landet.

'Viljen, initiativerne og drivet blandt kunstnere og andre, til at skabe og udvikle god og vedkommende kultur for børn og unge, er stor og meget beundringsværdig', som det lyder i en lille rejsebeskrivelse fra teatret.

Menneskerettigheder under åben himmel

Men lige nu og her gælder det altså også Passepartout Theatres egen nye forestilling, 'To BE', som tager ret så omfattende et tema op, nemlig menneskerettighederne, der som bekendt har trange kår mange steder i verden - også i mere velstående europæiske og asiatiske lande. Men bestemt også i Afrika.

Teatret fortæller selv, at forestillingen er skabt i et nonverbalt og finurligt objektteaterunivers, og Jacques Matthiessen er selv eneste medvirkende - dog i interaktivt  samspil med Ole Højer Hansens musik og digitale projektioner af billeder og illustrationer.

Forestillingen er udviklet i samarbejde med GLOBAL CSR ved jurist Sune Skadegaard Thorsen, og der arbejdes på at tilbyde kunstfaglige workshops og forløb for børn over det vanskelig emne i forbindelse med forestillingen.

Men her og nu spiller man 'To BE' i  Burkina Fasos hovedstad Ouagadougou på Théâtre Soleil, hos SOS børneby og på Centre Culturel Pantaabo i Saaba, der er et fattigt område uden vand og strømforsyning - her spilles i klasselokaler, på scener og under åben himmel.

'Den handlede jo om vores liv'

Passepartout Theatre nåede lige at prøvespille forestillingen på et par sjællandske skoler og på Røde Kors' modtagelsescenter i Gribskov - så man har altså erfaringer fra tre ret så forskellige miljøer: Danske folkeskoleelever i rige Danmark, flygtningebørn i asylcentre og afrikanske børn i et fattigt land.

Og det må give anledning til nogle refleksioner over både forestillingens modtagelse og muligheder hos teatret....

»At have haft mulighed for at spille' To BE' i tre så forskellige miljøer og kulturer inden for så kort en periode giver et væld af indtryk, tanker og refleksioner, som nok skal have lov at bundfælde sig,« lyder det fra Jacques Matthiessen i Burkina Faso.

»'To BE'’s omdrejningspunkt er menneskerettighederne, som ganske rigtigt er et både stort og vanskeligt emne - men som samtidigt er helt basalt og berører os alle. Det handler jo om Din, Min, Alles ret til et værdigt liv – og det kan alle forstå og genkende, ud fra deres udgangspunkt. Indtil videre er det tydeligt, at publikum tager forestillingen til sig - og som en ung dreng på Røde Kors' Gribskovcenter sagde efter forestillingen: ’Den handlede jo om vores liv,’« fortæller Jacques Matthiessen.

Røde Kors er enig og har bedt teatret om at komme tilbage i august/september for at spille igen og samtidig lave workshops med de unge. Og teatret fortæller, at centret også arbejder på at få teatret ud til andre centre, fordi forestillingen har ramt noget væsentlig, som de kan bruge her og nu.

'To BE' er i øvrigt også meldt ind til asylteaterprojektet Hodja fra Danmarks 'Open Call', hvor man vil lave et katalog over forestillinger, der er velegnede til de flere tusinde børn, der med ringe danskkundskaber bor i de danske asylcentre (se note) og har brug for at møde kultur og danske børn.

Her turde den nonverbale forestilling med det globale tema være selvskrevet, men som teatret beskedent udtrykker det, så 'ved vi ikke, om vi falder inden for de rammer og ønsker, de har'...

Netværksarbejde

Og så skal det lige med, at Jacques Matthiessen i maj måned skal til Grønland og arbejde med en teateropsætning i Nuuk, hvor samarbejdspartneren har søgt og fået penge til, at ' To BE' i samme ombæring kan tages med og spille et antal gange på skolerne der.

Så det er i sandhed en forestilling, der får set verden - og omvendt...

Passepartout Theatre  slutter i øvrigt det tre uger lange ophold i Burkina Faso 1. april og drager så mod Danmark, hvor 'To BE' skal spille på Aprilfestival 2017 i Sønderborg.

Men inden når man lige at være en del af programmet på FESTIVAL LA RUCHE i Burkina Faso, der organiseres af Théâtre Éclair v/Alain Hema og er et initiativ taget for at styrke og udvikle børneteatermiljøet i landet.

Alain Hema  er et kendt navn i den fransktalende filmbranche og kan således sikre festivalen den opmærksomhed og gennemslagskraft, som der er brug for. Teatret er en del af den etablerede paraplyorganisation Cartel, og festivalen har gæstespil fra flere afrikanske lande samt Frankrig, Belgien - og nu også Danmark.

Passepartout Theatre fortæller, at Hema også har inviteret nogle af de teaterfolk fra Uganda og Nepal, som var med på Prospero-dramatikerworkshoppen i maj 2015 i Danmark, til festivalen i Burkina Faso.

»Det er et godt eksempel på, at den internationale netværks-ide, som vi arbejder med, begynder at få nogle smukke, selvstændige vinger!«

- Carsten Jensen

bottom of page