top of page
IMG_20181229_134205.jpg
PTP-workshop-Gribskov-aug-2017-17.JPG
PTP-workshop-Gribskov-aug-2017-49 (2).JP

 

Workshop - To BE

Når man arbejder konkret og kreativt med en problematik eller et abstrakt emne styrkes og fordybes forståelsen af stoffet.

At arbejde med et stort samfundsorienteret emne som Menneskerettighederne ud fra et kunstnerisk, fortolkende perspektiv er derfor både vedkommende, spændende, sjovt og lærerigt.

 

I forbindelse med forestillingen To BE tilbyder vi en Objektteaterworkshop, som udfordrer sind og tanke i forhold til betydningen af menneskerettighederne og samtidig giver indblik i objekt-teatrets grundlæggende elementer.

 

I skolen

Vi arbejder med én klasse ad gangen i et på forhånd tilrettelagt forløb, som har fokus på elevernes eget skabende arbejde i mødet og samarbejdet med kunstneren. Workshoppen kan også indeholde fakta om emnet, diskussioner samt fremvisning og feedback.

 

På biblioteket og kulturhuset

Her inviteres publikum ind til et mere ’frit’ værksted, hvor voksne og børn sammen med kunstneren kan eksperimentere med materialer og måske ligefrem skabe historier.

Kontakt os om forløb, tilrettelæggelse, priser og muligheder!

Workshop - To BE

When working in a concrete and creative way with a problematic or abstract subject, the understanding for it will be stronger and deeper.

To work with such a big and community oriented subject as Human Rights from an artistic and interpretive perspective

is therefore both relevant , fun and instructive.

 

In connection with the theater performance To BE we offer a Object-theater-workshop, that challenges the thoughts and mind about the meaning of Human Rights - and at the same time the creativity and possibilities in Object theater.

 

In School

We work with one class at a time in a structured process with focus on the student creativity in the meeting and contact with the artist/artists.

The workshop can deliver facts about the subject, discussions and in the end, presentations and feed-back.

The workshop will be adapted to the students age and can be planned together with the teacher.

 

At the Library or Culture Center

We invite the audience to stay after the performance to join a more 'improvised' workshop, where both children and adults are free to - together with the artist - experiment with recycling materials and maybe even to create and tell each other stories.

Please contact us about processes,  prices and possibilities!

PTP har fået støtte fra SPORTGOODSFONDEN til at udvikle workshoppen og materialer.

Vinkler og opgaver om emnet er udviklet i sparring med GLOBAL CSR.

PTP has got support from SPORTGOODSFONDEN to develop the workshop and materials. 

Issues and tasks about the subject has been developed in sparring with GLOBAL CSR.

Kunstfonden_LOGO_small_JPG.jpg
bottom of page